Λ  

ruhr-projekt 2010 - menschen im ruhrgebiet - people in the ruhr area - dd-02

auf der korteklippe über dem baldeneysee

at the korte cliff above lake baldeney

< start >
  V  

foto von udo föckeler www.www.nhwagner.d.e.ms

home

mail@ruhr-projekt.de

impressum/disclaimer sitemap mach mit/participate

05.09.15

© ruhr-projekt.de www.hoeckmann.de